MIten itsetunto vaikuttaa ja mistä se rakentuu? Miten tarjota tukea niin viisaasti, että vältytään vääriltä valinnoilta? Kuinka kasvattaa vahvoja vuosirenkaita lapsen ja nuoren itsetunnon runkoon?

Hyvä itsetunto on paitsi itsensä tuntemista ja arvostamista myös olennainen osa elämänhallintaa ja hyvinvointia. Se suojaa lasta ja nuorta syrjäytymiseltä ja riskikäyttäytymiseltä sekä auttaa selviytymään tulevaisuuden haasteissa. Itsetunto rakentuu vuosi vuodelta ja pala palalta. Varhaiset kokemukset luovat itsetunnon pohjan. Jokaisesta voi kasvaa oikein tuettuna itseään arvostava, itsensä ja toisten kanssa pärjäävä persoonallisuus.

Elämää ei opi sivusta katsomalla. Vanhemmuus on maailman mielenkiintoisin ja alati muuttuva haaste. Tartu haasteeseen, aikuinen! Perehdy meissä kaikissa vaikuttavaan itsetunnon peruskahdeksikkoon!

Lastenpsykiatri Raisa Cacciatore ja terveydenhoitaja Erja Korteniemi-Poikela ovat kirjoittaneet hyväksi havaitsemistaan näkökulmista lasta ja nuorta auttavaan vanhemmuuteen ja lääketieteen toimittaja Maarit Huovinen on koonut kokonaisuuden kirjaksi. Tarinoina kulkevat lukuisat esimerkkitilanteet tarjoavat tukea arjen kohtaamisiin.

------------------------------

Tuossa jokin aika sitten peräänkuulutin sellaista lastenkasvatuskirjaa, joka oikeasti tarjoaisi jotain uutta ja käyttökelpoista näkökulmaa. Tässä on sellainen! Nautin todella kirjan lukemisesta. Esimerkit tekivät kirjan lukemisen hyvin eläväksi ja kiinnostavaksi. Niissä oli kuvattu luovia ja välillä persoonallisiakin tapoja ratkaista arjen ongelmia lasten kanssa. Lisäksi pidin siitä, että kirjassa annettiin suoria suosituksia ja ohjeita lasten kanssa olemiseen, erilaisia harjoituksia, pohdintatehtäviä ja  muuten vain fiksuja ajatuksia. Suosittelen ehdottomasti kaikille vanhemmille!